2022-08-13 Shears Yoshi vs. Joshi Kirby - Super Smash Con 2022 - Division 2 Pools
2022-08-13 Super Smash Con 2022 ██████████ vs. ██████████ Division 1 Pools