2018-05-06
Smash Summit 6 Mew2King vs Armada ██████████ vs ██████████ Bo5 Grand Finals
Smash Summit 6 Zain vs Armada ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Finals
Smash Summit 6 Hungrybox vs Armada ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Semis
Smash Summit 6 Mew2King vs Zain ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Finals
Smash Summit 6 Plup vs Armada ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Quarters
Smash Summit 6 Hungrybox vs Leffen ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Quarters
Smash Summit 6 Armada vs aMSa ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Top 8
Smash Summit 6 Mango vs Hungrybox ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Top 8
Smash Summit 6 Zain vs Plup ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Semis
Smash Summit 6 Leffen vs Mew2King ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Semis
Smash Summit 6 n0ne vs aMSa ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 2
Smash Summit 6 Armada vs SFAT ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 2
Smash Summit 6 Mango vs Wizzrobe ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 2
Smash Summit 6 Hungrybox vs Axe ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 2
Smash Summit 6 Westballz vs n0ne ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 1
Smash Summit 6 HugS vs SFAT ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 1
Smash Summit 6 2Saint vs Wizzrobe ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 1
Smash Summit 6 Hungrybox vs Ginger ██████████ vs ██████████ Bo5 Losers Round 1
Smash Summit 6 Axe vs Plup ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Smash Summit 6 Mango vs Zain ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Smash Summit 6 Armada vs Mew2King ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Smash Summit 6 aMSa vs Leffen ██████████ vs ██████████ Bo5 Winners Quarters
Smash Summit 6 Axe vs n0ne ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 2Saint vs HugS ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 Hungrybox vs aMSa ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 Armada vs Mango ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 HugS vs aMSa ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 Axe vs Armada ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 2Saint vs n0ne ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 Mango vs Hungrybox ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 Axe vs aMSa ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 HugS vs Armada ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 2Saint vs Hungrybox ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 Mango vs n0ne ██████████ vs ██████████ Bo5 Group B
Smash Summit 6 SFAT vs Zain ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 Mew2King vs Wizzrobe ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 Westballz vs Ginger ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 Leffen vs Plup ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 Westballz vs Wizzrobe ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 SFAT vs Leffen ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 Ginger vs Zain ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 Plup vs Mew2King ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 SFAT vs Wizzrobe ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 Zain vs Mew2King ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 Westballz vs Leffen ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 Ginger vs Plup ██████████ vs ██████████ Bo5 Group A
Smash Summit 6 Team LOSLEFFOS 4.0 vs Team Plup Club ██████████ vs ██████████ Crew Exhibition
Smash Summit 6 Team Plup Club vs Team Beer ██████████ vs ██████████ Crew Exhibition
Smash Summit 6 Team LOSLEFFOS 4.0 vs Team Top Tier ██████████ vs ██████████ Crew Exhibition
Smash Summit 6 Axe vs Plup ██████████ vs ██████████ Ironman Exhibition
Smash Summit 6 Mango vs Plup ██████████ vs ██████████ Ironman Exhibition
Smash Summit 6 Axe vs Armada ██████████ vs ██████████ Ironman Exhibition
Smash Summit 6 Mango vs n0ne ██████████ vs ██████████ Ironman Exhibition
Smash Summit 6 Plup vs Mew2King ██████████ vs ██████████ Ironman Exhibition
Smash Summit 6 Armada vs Westballz ██████████ vs ██████████ Ironman Exhibition
Smash Summit 6 Hungrybox vs Axe ██████████ vs ██████████ Ironman Exhibition