2022-08-13 KD3 Pikachu vs. Joshi Pikachu - Super Smash Con 2022 - Division 1 Pools
2022-08-13 Super Smash Con 2022 ██████████ vs. ██████████ Division 1 Pools