2023-03-26 MkLeo Byleth vs. Hungrybox Jigglypuff - Smash Ultimate Summit 6 - Group A
2023-03-26 Smash Ultimate Summit 6 ██████████ vs. ██████████ Group B