(2022-05-15) Mekk vs Frenzy [Bo5] - Smash Summit 13 - Losers Round 1