(2022-05-05) Nietono vs Nanchan - Kagaribi #7 - Pools Round 2