(2022-02-12) nobu vs shizuku [Bo3] - Kanto 2022 Winter - Losers Round 5