(2022-05-05) Tuden vs acola - Kagaribi #7 - Pools Round 1