(2018-11-03) Konbu vs Brood [Bo3] - SSB Special Premium Fight - Grand Finals

Casters: 

Masahiro Sakurai
Shionaira Shibata