(2014-09-23) Abadango vs Nietono [Bo3] - UMEBURA - Grand Finals