(2018-12-27) Jayy vs Melmuli [Bo3] - SmashLoft Weekly - Winners Round 3