(2020-11-22) duck (JPN) vs shizuku [Bo3] - Kanto 2020 - Losers Top 16