(2018-08-26) Shalaka vs KoRoBeNiKi [Bo3] - Shine 2018 - Winners Round 2

Casters: 

MrJack
Nick (MA)