(2017-10-03) Hinadori vs Ashley (JPN) [Bo1] - Autumn Kanto Tournament - Losers Round 2