(2017-10-03) Micaw vs kysk [Bo3] - Autumn Kanto Tournament - Winners Round 1