(2021-05-21) Cleps vs TreyTheTrashman [Bo3] - Netplay for Palestine - Pools