(2021-06-27) Frostbyte vs Gahtzu [Bo3] - Pound 2021 Online - Pools