(2020-11-22) Kuribusu vs sekirei [Bo3] - Kanto 2020 - Top 32