(2017-03-26) Mr. Potatobread vs Zuppy [Bo3] - Frozen Phoenix 2017 - Pools Round 2