(2019-10-26) Motobug vs Flipp [Bo5] - Resting Stitch Face 2 - Losers Round 3