(2018-10-21) Fuji vs Shogun [Bo3] - Sumabato 4U Final - Winners Quarters