(2022-05-05) Tsumusuto vs Bakuto - Kagaribi #7 - Pools Round 1