(2010-01-08) RJ vs Ky [Bo3] - Pound 4 - Pools Round 1