(2017-10-03) Tokiwa vs Cafe [Bo1] - Autumn Kanto Tournament - Pools