(2017-10-03) Tokiwa vs kasai [Bo1] - Autumn Kanto Tournament - Pools