(2017-10-03) Tokiwa vs Kiyoshi [Bo1] - Autumn Kanto Tournament - Pools