(2013-12-15) HyperDragon vs Ranchoholic [Bo3] - Tipped Off 9 - Bracket