(2022-04-24) Chag vs JaKaL [Bo5] - Pound 2022 - Pools Round 2