(2021-05-02) Kiyarash vs Scend [Bo5] - Smash World Tour - Grand Finals