(2021-06-27) Axe vs ScrubUp [Bo3] - Pound 2021 Online - Pools