2022-05-05 shou Olimar vs. Nemgaki Lucas - Kagaribi #7 - Pools Round 1