2022-08-13 Take Yoshi vs. JPX Yoshi - Super Smash Con 2022 - Division 1 Pools
2022-08-13 Super Smash Con 2022 ██████████ vs. ██████████ Division 1 Pools