2022-09-18 MkLeo Pyra and Mythra vs. Kola Roy - Smash Ultimate Summit 5 - Group A
2022-09-18 Smash Ultimate Summit 5 ██████████ vs. ██████████ Group B